Actueel

KR8 Mental Health start in Bavo Europoort

Recent is er een belangrijke samenwerking tot stand gekomen tussen Healthy Solutions en Bavo Europoort.

Bavo Europoort is een instelling waar geestelijke gezondheidszorg wordt geboden en is onderdeel van de Parnassia Groep.  

Care4Today Mental Health is een programma voor mensen met psychotische stoornissen. In Duitsland en Engeland ging een vergelijkbaar programma gepaard met verbetering van adherence, vermindering van heropnames en de daarmee gepaard gaande zorgkosten. Bovendien verbeterde de kwaliteit van de zorgverlening in de beleving van zowel cliënten, als hun familie en naasten en ook van de betrokken zorgverleners.

C4T biedt behandelaars, patiënten en hun naasten tools en voorzieningen om te komen tot een meer gestructureerde en systematische aanpak en planning van de geboden zorg.

Geprikkeld door deze resultaten willen we Care4Today (kortweg C4T), geschikt maken voor toepassing in de Nederlandse zorg en bekijken of we in Nederland tot dezelfde verbeterde resultaten kunnen komen. Daarom gaat Bavo Europoort binnenkort met Care4Today aan de slag. Healthy Solutions zal hen daarbij optimaal faciliteren.

In een speciaal voor C4T ingerichte ruimte (de C4T-lounge) wordt psycho-educatie gegeven, maar ook bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen als gezond leven en shared decision making. Familie en naasten worden via het programma betrokken, en activiteitengroepen, reminderservices, medicatiesupport en lunchmeetings zijn onderdelen van het programma. 

Publicatie datum

Fri, 03/04/2015

Terug naar het eerste bericht

Zorgverzekeraar koppelt zorginkoop aan kwaliteitsindicatoren

Contacteer ons