Actueel

SKIN in Rijnmond Noord

Onlangs hebben een grote ziekenhuis groep, een huisartsen organisatie en GHIP de handen ineen geslagen om een SKIN zorginstelling voor patiënten met een chronische huidaandoening tot realisatie te brengen.

SKIN is een geïntegreerd zorgconcept voor mensen die levenslang met een huidaandoening, zoals, psoriasis, chronisch eczeem, pigmentstoornissen en chronisch acne te maken hebben.

Healthy Solutions en GHIP zijn de grondleggers voor dit concept en hebben samen in de afgelopen jaren de innovatieve aspecten van dit concept bediscussieerd en verfijnd in overleg met vele stakeholders uit de Nederlandse Gezondheidszorg.

Het resultaat hiervan is een zorgaanbod dat echt vanuit het patiënten perspectief is vorm gegeven. In overleg met vele patiënten en hun afgevaardigden is goed geluisterd naar hoe zij hun aandoening beleven en hoe zij het zorgaanbod zien. Vanuit dit perspectief blijkt dat zij continue behoefte hebben aan zowel klinische zorg als aanvullende zorg en consumenten producten en diensten. SKIN houdt hier rekening mee en heeft de ambitie om, als een one-stop-shop in de wijk, ook het volledige zorg spectrum van wat deze mensen nodig hebben te kunnen leveren.

Als gevolg van die ambitie is het, voor de klinische zorg, wenselijk dat zowel de tweede- als eerstelijns- als paramedische zorg binnen één bedrijfsmodel kan worden geleverd. Dit om de stapsgewijze verwijzingsstructuur en de daarmee ingebouwde drempels en inefficiënties, zoveel mogelijk te laten verdwijnen en een echte multidisciplinaire aanpak mogelijk te maken. Ook dit bedrijfsmodel met vergaande integratie tussen de eerste en tweede lijn is binnen het SKIN concept, zowel zorginhoudelijk (multidisciplinair protocol), juridisch als qua business case, gedetailleerd uitgewerkt en onderbouwd.

Gezien het feit dat deze patiënten weinig ziekte gerelateerde complicaties hebben, maakt het een geschikte patiënten groep om de zorg vanuit patiënten perspectief opnieuw in te richten. Daarnaast betreft het ook nog eens een zeer substantiële patiëntengroep; ca. 8% van de bevolking heeft met deze aandoeningen te maken. Realisatie van het SKIN concept in de praktijk kan daarmee een belangrijke ontwikkeling inhouden voor deze patiënten groep, maar ook (als praktijkcasus) antwoorden geven op vragen over mogelijke proces verbeteringen van zorg voor andere ziekten en aandoeningen. Kernwoorden hierbij zijn; populatiebekostiging, transmurale integratie, integratie van verzekerde en privaat gefinancierde zorg, specialisatie eerste lijn, taakherschikking, uitkomstfinanciering, kwaliteit van leven, etc. 

Publicatie datum

Fri, 03/04/2015

Volgend bericht

KR8 Mental Health start in Bavo Europoort

Contacteer ons