Actueel

Eerste hulp bij preventie

Er is een beweging aan de gang, waarbij men meer gaat denken in het kader van ‘voorzorg’ in plaats van ‘nazorg’.

Zo vroeg mogelijk de juiste preventie op maat bieden, levert vele voordelen voor zowel (toekomstige) patiënten als de gemeenschap. Patiënten vermijden een chronische ziekte op latere leeftijd, en de gemeenschap hoeft niet op te draaien voor de kosten van een dure behandeling.

Preventie begint op school, op het werk, in de buurt en vanuit de zorg. De beweging naar meer voorzorg moet dus breed maatschappelijk gedragen worden. Niet alleen het zorgsysteem, maar ook scholen, sportclubs, gemeentes,… dragen een verantwoordelijkheid. Dat hebben de meeste partijen nu wel begrepen. Daarom heeft Minister Schippers van Volksgezondheid een Kamerbrief uitgestuurd over preventie in het zorgstelsel waarbij de nadruk ligt op de samenwerking tussen de verschillende partijen. Laat ons deze kort samenvatten:

  1. Er is een integrale aanpak nodig waarbij toch aandacht blijft voor lokale culturele en structurele verschillen. Scholen, gemeente, zorgverzekeraar,… Alle partijen moeten samenwerken met eenzelfde doel. Hierbij komen echter enkele knelpunten aan bod: Er is een onduidelijkheid over het invullen van verantwoordelijkheden, samenwerking is niet eenvoudig en de baten en kosten van preventieactiviteiten kunnen neerslaan in verschillende domeinen. Om het evenwicht te bewaren, moet er een goede overeenkomst en structuur zijn zodat alle partijen even sterk in het verhaal staan.

 

  1. Momenteel worden initiatieven ondernomen die nadien geëvalueerd worden. Echter botst men regelmatig op bovenvermelde knelpunten. Deze blijken uit onderzoek niet enkel in Nederland voor te komen, maar ook in het buitenland waar andere wetten en regelgevingen gelden. Een aanpassing van deze wetten en regelgevingen zal de knelpunten niet verminderen. Hiervoor moeten dus verschillende lokale initiatieven getest en geëvalueerd worden. Dit heeft tijd nodig en de veranderingen moeten zich als het ware nog zetten.

 

  1. ‘Eerst hulp bij preventie’ wordt opgericht. Dit is een digitaal loket en preventieteam dat de verschillende partijen concrete ondersteuning zal bieden bij het vormgeven van gezamenlijke initiatieven.


Wat in dit verhaal geconcludeerd kan worden is dat samenwerking en het bieden van geïntegreerde zorgoplossingen een absolute voorwaarde is om vooruit te komen. Ook het belang van slimme innovaties en technologieën zijn onontbeerlijk. Mensen maken graag gebruik van onder andere apps om hun gezondheid te meten, bv. stappentellers of apps die bijhouden hoe ver ze gelopen hebben. De resultaten delen ze dan eenvoudig met hun vrienden. Onder andere via gamification werken ze preventief aan hun gezondheid.

Publicatie datum

Wed, 13/04/2016

Volgend bericht

SKIN in Rijnmond Noord

Contacteer ons