Onze projecten

KR8™ Mental Health Solutions

Care4Today Mental Health Solutions

Werken aan herstel voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Mensen met een psychiatrische aandoening worden bij voorkeur in hun eigen omgeving behandeld. Care4Today™ Mental Health Solutions is een programma waarmee zorgverleners mensen met een ernstige, langdurige psychiatrische aandoening kunnen helpen controle te krijgen over hun ziekte en hun leven, persoonlijke doelen te stellen en toe te werken naar herstel.

Het programma biedt behandelaars, patiënten en hun familie of naaste betrokkenen, een gestructureerde en systematische aanpak. De verschillende programma-onderdelen worden in een vaste, logische volgorde gepland en aangeboden. Dit geeft zowel de zorgprofessionals, als de patiënt duidelijkheid en houvast.

Via regelmatige psycho-educatie, (groeps)bijeenkomsten bijvoorbeeld, wordt de kennis van patiënten over het ziektebeeld, de behandeling en zelfmanagement vergroot. Daarop aansluitend zijn er bijeenkomsten over gezondheid en welzijn. Ieder kwartaal wordt een evaluatie-moment ingebouwd waarbij de persoonlijke status ten aanzien van ziekte en behandeling in kaart wordt gebracht. Zodoende is er sprake van continue monitoring, waardoor belangrijke signalen tijdig kunnen worden opgepikt. Via herinnerings-services worden deelnemers attent gemaakt op bijvoorbeeld volgende bijeenkomsten of behandeling.

De verschillende onderdelen van Care4Today™ Mental Health Solutions zijn op zichzelf niet uniek, maar de gestructureerde aanpak, de onderlinge samenhang waarin de onderdelen worden aangeboden en het gecontinueerde zorgpad, zijn dat wel. Het resultaat hiervan op de kwaliteit van zorg en op de zorgconsumptie van deelnemers is indrukwekkend.

Voor wie is Care4Today™ Mental Health Solutions?

De inhoud van het programma is gemaakt voor de behandeling van mensen met schizofrenie, schizo affectieve- en bipolaire stoornissen. Ook familie en/of ondersteuners worden in het programma betrokken.

Achtergrond

Care4Today™ Mental Health Solutions is een doorontwikkeling van een programma van de Universiteit van München, dat onder leiding van Dr. Kissling werd ontworpen om het hoofd te kunnen bieden aan de vele heropnames van mensen met schizofrenie en bipolaire stoornissen. Meer dan 45% van de patiënten werd heropgenomen binnen een jaar na ontslag. Het programma van Dr. Kissling resulteerde in hogere tevredenheid van patiënten en hun zorgverleners, minder leed voor patiënten en hun families en een significante vermindering van het aantal opnamedagen (Kissling et al. 1995, Bäuml and Pitschel-Walz 2003).

Na het succes in Duitsland is Care4Today™ Mental Health Solutions aangepast en ingezet in de NHS in Engeland, South Essex. Ook hier waren de resultaten zeer positief. Patiënten en behandelaars zijn erg tevreden en geven aan dat het programma op de juiste manier in hun behoefte voorziet. Daarnaast laten de resultaten zien dat het gebruik van klinische voorzieningen aanzienlijk is afgenomen.

Care4Today™ Mental Health Solutions in Nederland

Voortbouwend op de positieve resultaten in Duitsland en Engeland wordt Care4Today™ Mental Health Solutions momenteel, in nauwe samenwerking met professionals uit de Nederlandse EPA zorg, voor de Nederlandse situatie geschikt gemaakt.

Informatie

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over Care4Today™ Mental Health Solutions, neem dan contact met ons op via healthysolutions@its.jnj.com. Graag bekijken wij met u de mogelijkheden om het programma in te zetten.

Volgend project

KR8™ Mobile Health Manager

Lees wat wij belangrijk vinden