Gebruikersvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website www.healthysolutions.nl is, tenzij anders aangegeven, eigendom van of gecontroleerd door Healthy Solutions B.V. en wordt wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Healthy Solutions B.V. Het staat u vrij om de inhoud of gedeelten ervan naar uw eigen computer te halen (downloaden) voor eigen gebruik mits u het alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het wijzigen of verveelvoudigen van de inhoud is echter niet toegestaan. U mag de inhoud ook niet op een andere manier kopiëren of gebruiken tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthy Solutions B.V.

De handelsmerken, merknamen, productverpakkingen en producten die voorkomen op deze website zijn in Nederland en internationaal beschermd. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthy Solutions B.V., behalve voor het aanduiden van de producten en diensten van het bedrijf.

Alle berichten die u naar deze website of anderszins per e-mail (electronic mail) naar Healthy Solutions B.V. zendt, worden door Healthy Solutions B.V. met zorg behandeld zoals is vastgesteld in de op deze site opgenomen privacyverklaring. Healthy Solutions B.V. behoudt zich wel het recht voor de inhoud van deze berichten, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken en procedés, of de daarin besloten kennis te gebruiken voor de doeleinden zoals die zijn verwoord in de privacy verklaring dan wel voor doeleinden die staan vermeld op de plaatsen op deze site waar u informatie kunt invoeren.

Aansprakelijkheid

Healthy Solutions B.V. doet uiteraard haar uiterste best om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze website, maar kan geen garantie geven dat de verstrekte informatie te allen tijde volledig, actueel en correct is. Healthy Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze website. Deze website is bedoeld voor bezoekers uit Nederland.

Deze website kan verbindingen ('links') of verwijzingen naar andere sites bevatten ten behoeve van het gemak van de bezoekers van deze site. Healthy Solutions B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van sites van derden en kan evenmin aansprakelijk zijn voor enige schade of letsel voortkomend uit de inhoud van die sites.

Wijzigingen van de website

Om er onder meer voor te zorgen dat de informatie op deze website actueel, volledig en correct is, behoudt Healthy Solutions B.V. zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te verwijderen, wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande mededeling.

De tekst is het laatst gewijzigd op: 4 april 2013.

Keer terug naar de homepagina