Over ons

De zorgmarkt bevindt zich in een dynamische fase. De veranderingen die voor het Nederlandse zorgstelsel ingezet zijn betekenen een migratie naar vraag gestuurde zorg. De rol die de verschillende belanghebbenden spelen is aan het veranderen, zowel die van zorginstellingen als die van verzekeraars en andere partijen zoals adviesbureaus en toeleveranciers.

Healthy Solutions is sinds begin jaren ’90 actief op vele gebieden in de gezondheidszorg. De voorbije jaren heeft Healthy Solutions zich meer en meer ontwikkeld als expert in de (specialistische) geestelijke gezondheidszorg. Ook in de toekomst wil Healthy Solutions van waarde zijn voor de sGGZ. We hebben onder andere zorgprogramma’s ontwikkeld voor ADHD en voor FACT-teams (ambulante zorgteams) binnen sGGZ-instellingen.

We zijn van mening dat onze programma’s, kennis en kunde van toegevoegde waarde kunnen zijn en verzorgen het hele zorgtraject van content, tot training en begeleiding bij implementatie. Ook investeren wij in nieuwe zorgoplossingen die een bijdrage leveren aan betere en kosteneffectieve zorg.

  • 1990

    Johnson & Johnson heeft begin jaren negentig Healthy Solutions opgericht. De focus lag hierbij in eerste instantie op preventie door o.a. “stoppen met roken” programma’s en lifestyle verbeteringsprogramma’s met speciale aandacht voor patiënten met Diabetes Type II en COPD/Astma.

  • Nu

    Nu is Healthy Solutions actiever dan ooit. We ontwikkelen innovatieve zorgconcepten met name voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Dit doen we niet alleen, we werken hiervoor samen met andere in de GGZ gespecialiseerde partijen. Daarnaast onderzoeken we met professionals in de GGZ wat de effecten van deze innovatieve zorgconcepten precies zijn. Zowel de impact op de kwaliteit van zorg als de impact op zorgkosten worden grondig onderzocht en waar mogelijk gepubliceerd. Uiteindelijk leidt dit tot programma’s de ondersteund worden met tastbaar bewijs, en kunnen worden opgeschaald. Klik hier voor een voorbeeld van onze activiteiten.

Bekijk wat we doen