Onze projecten

SKIN

SKIN

Geïntegreerde zorg voor mensen met een chronische huidaandoening.

Bijna 10% van de Nederlandse bevolking zoekt jaarlijks medische zorg voor één of meer van de chronische huidaandoeningen psoriasis, eczeem, vitiligo/pigmentstoornissen en chronisch acne. De zorg voor mensen met een huidaandoening is nu versplinterd georganiseerd en divers van kwaliteit. De basisverzekerde zorglast voor deze patiënten bedraagt minimaal €400 miljoen, vergelijkbaar met andere chronische aandoeningen.

Deze patiëntengroep staat centraal bij de totstandkoming van SKIN, een geïntegreerd zorgprogramma voor mensen met chronische huidaandoeningen.

SKIN wordt in nauwe samenwerking met ervarings- en inhoudsdeskundigen ontwikkeld, ondersteund door adviesbureau GHIP BV. Het betreft een dubbele innovatie. SKIN wil de eerste en tweede lijn in een nieuwe “anderhalvelijns” instellingsvorm voor patiënten met chronische huidziekten integreren.

De basis verzekerde zorg wordt geleverd op basis van een integraal tarief voor alle relevante eerste- en tweedelijns medische, paramedische en farmaceutische zorg. Daarnaast zal SKIN verzekerde zorg met aanvullend verzekerde en privé betaalde verzorgingsproducten en –diensten combineren.

De diagnose en behandeling komen tot stand o.b.v. een multidisciplinair behandelprotocol, een combinatie van bestaande standaarden/richtlijnen uit 1e en 2e lijn waarbinnen taken zijn herschikt om tot een meer efficiënt proces te komen en uiteindelijk een hogere kwaliteit van zorg te realiseren.

Door deze drie deelsegmenten samen te brengen in een prettige omgeving, onder één dak, ontstaat een geïntegreerde dienstverlening waar betere kwaliteit voor de patiënt geboden kan worden en waarbinnen de patiënt zelf een actieve (geholpen) regie functie kan bekleden. Hierdoor kunnen middelen meer doelmatig ingezet worden.

SKIN zal dicht bij de gebruiker gerealiseerd worden, in een gezondheidscentrum of buurtgebouw. De patiënten die worden behandeld in een SKIN omgeving maken geen gebruik meer van zorg in het ziekenhuis.

SKIN in de GGZ

De principes van SKIN passen wij ook toe in de GGZ. Wilt u hier meer over weten, stuur dan een email naar info@healthysolutions.nl.

Website

Volgend project

Plan-it Commander

Lees wat wij belangrijk vinden