Gebruikersvoorwaarden

Juridische Kennisgeving

De inhoud van de website www.healthysolutions.nl is eigendom van of wordt gecontroleerd door Healthy Solutions en wordt wereldwijd beschermd door auteursrechten. Het staat u vrij om de inhoud of gedeelten ervan naar uw eigen computer te halen (downloaden) voor eigen gebruik mits u het alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het wijzigen of verveelvoudigen van de inhoud is echter niet toegestaan.

Healthy Solutions doet de nodige inspanningen om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze website, maar kan geen garantie geven dat de verstrekte informatie te allen tijde volledig, actueel en correct is. Healthy Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze website of van uw vertrouwen in om het even welke informatie die via deze website wordt verstrekt.

Healthy Solutions heeft een derde partij als uitvoerende dienstverlener aangesteld. Deze uitvoerende dienstverlener draagt oa zorg voor het functioneel applicatiebeheer en autorisatiebeheer van de software applicatie die het de website ondersteunt.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, uiterlijke productkenmerken en producten en diensten op deze website zijn in Nederland en internationaal beschermd. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthy Solutions, behalve voor het aanduiden van de producten en diensten van het bedrijf.

Op deze website is ook een Privacyverklaring van toepassing.

Om er onder meer voor te zorgen dat de informatie op deze website actueel, volledig en correct is, behoudt Healthy Solutions zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Neem als u vragen hebt over dit Privacybeleid contact op met ons via e-mail naar info@healthysolutions.nl of schrijf naar het volgende adres:

Healthy Solutions
Trimbos Instituut
Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)30-297 11 00

De tekst is het laatst gewijzigd op: 8 februari 2019.

© Healthy Solutions

Keer terug naar de homepagina